ئاڤاكرنا مه‌دخه‌را ده‌رمانا ل ئاكری

پروژی ژیر ئه‌نجامدانی ل ئاکری
گوژمه‌ بدیناری:(372.457.020).
لایی ته‌مویلکرنی : پاریزکه‌ها دهوکی گه‌شه‌پیدانا هه‌ریما/ opc).
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (180).
ناڤی کومپانیی یان قونته‌رچی(المقاول/درويش عبد الرحمن).
ریژا ئه‌نجامدانی: (100%).

مێژووا دیماهیێ: 
15/12/2004
مێژووا دەستپێکرنێ : 
15/06/2004