نويژه‌نكرن و به‌رفره‌هكرنا بنگةهی کويلان

پروژی ژیر ئه‌نجامدانی ل ئاکری
گوژمه‌ بدیناری:(76.634$).
لایی ته‌مویلکرنی : (pwj).
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (90).
ناڤی کومپانیی یان قونته‌رچی(شركة ديلان ).
ریژا ئه‌نجامدانی: (100%).

مێژووا دیماهیێ: 
24/11/2004
مێژووا دەستپێکرنێ : 
24/08/2004