مه‌رمه‌رکرنا پیستیرکین ژور ل نه‌خوشخانا ئازادی

پروژی ژیر ئه‌‌نجامدانی ل دهوکی
گوژمه‌ بدیناری:(12.000.000).
لایی ته‌مویلکرنی: (حکومه‌تا هه‌ریمی/ opc
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (28).
ناڤی کومپانیی یان قونته‌رچی: به‌رپرس(کومپانیا هیژا).
ریژا ئه‌نجامدانی: (100).

مێژووا دیماهیێ: 
18/03/2004
مێژووا دەستپێکرنێ : 
18/02/2004