دژی نه‌خوشین فالنجا زارۆكان دی ل رۆژا 2013/5/5

ئاگه هداریا وه لاتیین خوشتفی دكه‌ین كو گه‌را دویَ یا هه وا ڤاكسیندانی دژی نه‌خوشین فالنجا زارۆكان دی ل رۆژا 2013/5/5 بو زاروكین ئیك روژی هه‌تا بیَنج سالیَ ده ست بیكه‌ت , هیفیه هاریكاربن دگه‌ل تتیمین ڤاكسیندانی ژبو      سه‌ركه‌فتنا هه‌ویَ.