خاندنا بالا بورد كوردستانی له‌به‌شئ ب هوشكری (تخدیر) بوسال 2012-2013

هەڤپێجالحجم
resized_وةزارةتى خويندنى بالا _0001.jpg267.13 كيلوبايت
resized_وةزارةتى تة ندروستى.jpg275.93 كيلوبايت