داخوازنامه‌كا راسته وخو سێ‌ باره/ ژماره (405)

هەڤپێجالحجم
001.jpg1.32 ميجابايت
002.jpg1.15 ميجابايت
003.jpg1.5 ميجابايت