داخازنامه‌كا راسته وخو ژماره (453) دووباره

هەڤپێجالحجم
001.jpg1.32 ميجابايت
002.jpg1.06 ميجابايت