ئاڤاكرنا بنگه‌هی ساخله‌می جوری (C) دگه‌ل خانيی نوژداری ل سکرينی

پروژێ ژيرئه‌نجامدانی ل دهوکی
گوژمه بديناری: (185.367.000).
لايی ته‌مويلکرنی: (پاريزگه‌ها دهوكی/ گه‌شه‌پيدانا هه‌ريما).
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (130).
ناڤی کومپانيی يان قونته‌رچی: (کومپانيا محمد).
ريژا ئه‌نجامدانی: (55%).
ئه‌ندازياری سه‌رپه‌رشت: (سرکوت ‌‌عزالدين محمد).

مێژووا دیماهیێ: 
06/11/2008
مێژووا دەستپێکرنێ : 
27/07/2008