نویترین پروژه‌

ناڤرتب الأيقونات باژێر النوع مێژووا دەستپێکرنێ مێژووا دیماهیێ
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ ته‌ندروستى ل زيندانکه‌ها ئيتيتێ ئاڤاهی 15/11/2005 22/07/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ خابور يى ساخله‌ميى ئاڤاهی 17/11/2004 14/11/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ ساخلةميى جويستة ل ئاكرێ ئاڤاهی 22/04/2004 22/10/2004
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ ساخله‌ميى دناڤ زينده‌نگه‌ها ئاكرێ يا مه‌زن ئاڤاهی 10/03/2006 10/08/2006
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ ساخله‌ميى ل روفيا ئاڤاهی 09/04/2005 17/10/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ ساخله‌ميى ل سپيندارێ ئاڤاهی 09/08/2005 11/04/2006
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ ساخله‌ميى ل كرده‌بان ئاڤاهی 09/04/2005 03/10/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ ساخله‌ميى ل كوندێ ميسكا ئاڤاهی 01/06/2005 20/10/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌می جورێ‌ A ل كومه‌لگه‌ها كه‌لكجی ل شیخان شيخان ئاڤاهی 25/04/2013 25/04/2014
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌میی خلانه‌ ئاڤاهی 20/09/2006 20/04/2007
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌میی دگه‌ل مالا نوژداری ل گوندێ‌ بنینان ئاڤاهی 31/05/2007 28/10/2007
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌میی ل تاخێ‌ KRO ئاڤاهی 26/02/2005 20/10/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌میی ل تاخێ‌ حی العلما‌ء ئاڤاهی 15/03/2005 15/11/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌میی ل سێمێل ئاڤاهی 17/03/2005 17/11/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌میی ل قه‌دشێ‌ ئاڤاهی 27/11/2005 06/11/2007
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌میی ل مسیریكێ‌ ئاڤاهی 27/11/2006 07/08/2007
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌میی ژ جورێ‌ A دگه‌ل خانیه‌ك بو ده‌ختور ل باتوفه‌ دهوک ئاڤاهی 29/10/2009 29/10/2010
ئاڤاكرنا به‌شێ ته‌نگاڤيا ل نه‌خوشخانا هيڤى يا زاروكا ئاڤاهی 08/08/2005 26/06/2006
ئاڤاكرنا به‌شێ‌ زاروكبونێ‌ ل نه‌خوشخانا زاخو یا گشتی زاخو ئاڤاهی 22/07/2010 22/07/2011
ئاڤاكرنا به‌شێ‌ زاروكبونێ‌ ل نه‌خوشخانا زاخو یا گشتی زاخو ئاڤاهی 22/07/2010 22/07/2011