نویترین پروژه‌

ناڤ باژێر النوع مێژووا دەستپێکرنێ مێژووا دیماهیێرتب الأيقونات
کرینا ئامیرێ مڤراسێ بو نوخوشخانا ئازادی ئا ڤیرکرنێ ل پارێزگه‌ها دهوکێ ئامێرێن 01/12/2008 01/12/2008
به‌رڤره‌هکرنا به‌شێ زاروک بوونێ ل نه‌خوشخانا ئازادی یا ڤیرکرنێ ئاڤاهی 01/12/2008 01/12/2008
ئاڤاکرنا به‌شێ ژن و زاروک بوونێ ل سه‌رسنگێ ئاڤاهی 01/12/2008 01/12/2008
کولانا بیره‌کێ بو بنگه‌هێ ساخله‌میێ به‌رده‌ره‌ش و دابینکرنا که‌لوپه‌لێن بو نه‌خوشخانا ئازادی ئاکرێ, دهوک ئاڤاهی 27/11/2008 27/11/2008
به‌رڤره‌هکرنا به‌شێ تیشک ل نه‌خوشخانا ئازادی یا ڤیرکرنێ ئاڤاهی 25/11/2008 25/11/2008
به‌رفره‌هکرنا بنگه‌هي ساخله‌می کورێ گاڤانا ئاڤاهی 19/08/2008 19/11/2008
نويژه‌نکرن و به‌رفره‌هکرنا خانيی نوژداری ل گوندی کانی باسکا ‌ ئاڤاهی 13/08/2008 13/11/2008
ئاڤاكرنا بنگه‌هی ساخله‌می جوری (C) دگه‌ل خانيی نوژداری ل سکرينی ئاڤاهی 27/07/2008 06/11/2008
ئاڤاکرنا کوگه‌هێن ئامیرێن نوژداری و خزمه‌ت گوزاری ئاڤاهی 05/11/2008 05/11/2008
ئاڤاکرنا به‌شێ چاندنا گولچیسکا ل نه‌خوشخانا ئازادی ئا ڤیرکرنێ ئاڤاهی 05/11/2008 05/11/2008
دابيين کرنا که‌ل و په‌لا بو بنگه‌ه و ده‌زگايين ساخله‌می Furniture 25/07/2008 25/10/2008
نويژه‌نکرنا هولين نشته‌رگه‌ريين ژنان ل نه‌خوشخانا ئازادی ئاڤاهی 21/06/2008 21/10/2008
ناڤاکرنا به‌شی هه‌وارهاتنی ل سه‌رسنگ ئاڤاهی 24/02/2008 24/08/2008
ناڤاکرنا به‌شی هه‌وارهاتنی ل به‌رده‌ره‌ش ئاڤاهی 24/02/2008 24/08/2008
ناڤاکرنا نه‌خوشانه‌ سووتنی وجوانكاريی ل پاريزگه‌ها دهوكی ئاڤاهی 15/05/2005 14/08/2008
ناڤاکرنا به‌شی چاره‌سه‌رکرنا سروشتی ل ئامیدیی ئاڤاهی 10/06/2008 04/08/2008
ناڤاکرنا نه‌خوشانه‌ ئاكرێيا (100) ته‌ختی ئاڤاهی 01/03/2005 01/08/2008
ئاڤاکرنا بنگه‌هی ساخله‌می جوری(C)ل کومه‌لگه‌ها (لیڤو) ل قه‌زا زاخو ئاڤاهی 12/12/2007 31/07/2008
ئاڤاکرنا بنگه‌هی ساخله‌می جوری(C)ل ئسماوه‌ ل قه‌زا به‌رده‌ره‌ش ئاڤاهی 06/12/2007 31/07/2008
ئاڤاکرنا بنگه‌هی ساخله‌می جوری(C)ل ئیتوت ل پاریزگه‌ها دهوکی ئاڤاهی 16/12/2007 31/07/2008