نویترین پروژه‌

ناڤ باژێر النوع مێژووا دەستپێکرنێ مێژووا دیماهیێرتب الأيقونات
ئاڤاکرنا بنگه‌هی ساخله‌می جوری(C)ل کومه‌لگه‌ها (بریفکا) ل ناوچا کانی ماسی ئاڤاهی 12/12/2007 31/07/2008
ئاڤاکرنا بنگه‌هی ساخله‌می جوری(C)ل کومه‌لگه‌ها (لیڤو) ل قه‌زا زاخو ئاڤاهی 12/12/2007 31/07/2008
ئاڤاکرنا ليژنا نوژداری يا به‌رده‌وام ل پاريزگه‌ها دهوکی ئاڤاهی 11/10/2007 17/06/2008
ئاڤاکرنا بنگه‌هی ساخله‌می دگه‌ل خانیی نوژداری ل به‌رده‌ره‌ش ئاڤاهی 10/06/2007 01/05/2008
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌میی ل قه‌دشێ‌ ئاڤاهی 27/11/2005 06/11/2007
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌میی دگه‌ل مالا نوژداری ل گوندێ‌ بنینان ئاڤاهی 31/05/2007 28/10/2007
ئاڤاكرنا نه‌خوشنا ئیشێن ده‌رونی ل نه‌خوشخانا ئازادی یا فێركرنێ‌ ئاڤاهی 27/08/2006 23/10/2007
به‌رفره‌هكرنا به‌شێ‌ نوژداری داد ل نه‌خوشخانا ئازادی ل دهوكێ‌ ئاڤاهی 31/05/2007 23/10/2007
ئاڤاكرنا رێڤه‌به‌ریا گشتی یا ساخله‌میا دهوكێ‌ ئاڤاهی 12/03/2005 22/10/2007
ئاڤاکرنا رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میی ل ئامێدیی ئاڤاهی 14/12/2005 08/10/2007
راسكرنا گرێ‌ ئاخێ‌ و ئاڤاكرنا كوره‌پانه‌كێ‌ بو راوه‌ستانا ترومبیلا ل نه‌خوشخانا ئازادی ل دهوكێ‌ ئاڤاهی 31/05/2007 25/09/2007
به‌رفره‌هكرنا مه‌دخه‌را ده‌رمانا ل زاخو و نویژه‌نكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌میی ل ئالوكا و ئاڤاكرنا به‌شه‌كێ‌ بو ساخله‌میا ل مه‌دخه‌را ئاڤاهی 10/04/2007 17/09/2007
نویژه‌نكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌میی ل مانكێشكێ‌ ئاڤاهی 27/11/2006 13/09/2007
ئاڤاكرنا ئیكه‌تیا نوژدارا ل دهوكێ‌ ئاڤاهی 20/07/2006 26/08/2007
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌میی ل مسیریكێ‌ ئاڤاهی 27/11/2006 07/08/2007
ئاڤاكرنا رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میی ل زاخو ئاڤاهی 14/12/2005 01/08/2007
ئاڤاكرنا رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میی ل ئاكرێ‌ ئاڤاهی 14/12/2005 08/07/2007
دابێنكرن و گرێدانا دوو موه‌لیدێن كه‌هره‌بێ‌ (1000) KVA بو رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا پارێزگه‌ها دهوكێ‌ ئامێرێن 01/09/2006 08/07/2007
ئاڤاكرنا داینگه‌هێ‌ ل نه‌خوشخانا ئازادی. ئاڤاهی 14/12/2005 19/06/2007
ئاڤاكرنا ئیكه‌تیا كار و بارێن ساخله‌میی ئاڤاهی 20/09/2006 11/06/2007