نویترین پروژه‌

ناڤ باژێر النوع مێژووا دەستپێکرنێ مێژووا دیماهیێرتب الأيقونات
دابينكرنا موه‌ليده‌كێ 1000 KV ل لوفيسا ساخلةميى و ل بنگه‌هێ زانين يى ساخله‌ميى ئاڤاهی 23/11/2005 22/12/2005
دابينكرنا ئاميرێن ته‌زاندنێ ل نه‌خوشخانا ته‌نگاڤيا ئامێرێن 15/06/2005 27/11/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌میی ل سێمێل ئاڤاهی 17/03/2005 17/11/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌میی ل تاخێ‌ حی العلما‌ء ئاڤاهی 15/03/2005 15/11/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ خابور يى ساخله‌ميى ئاڤاهی 17/11/2004 14/11/2005
سه‌خبیریا سیسته‌می ناڤه‌ندی یی چاره‌سه‌رکرنا ئاڤی و ئامیرین سارکرنی و گه‌رمکرنی ل نه‌خوشخانا ئازادی یا ڤیرکرنی دکه‌ل سیسته‌می RO ئاڤاهی 06/08/2005 26/10/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ‌ ساخله‌میی ل تاخێ‌ KRO ئاڤاهی 26/02/2005 20/10/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ ساخله‌ميى ل كوندێ ميسكا ئاڤاهی 01/06/2005 20/10/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ ساخله‌ميى ل روفيا ئاڤاهی 09/04/2005 17/10/2005
نويژه‌نكرن و به‌رفره‌هكرنا بنگه‌هێ هه‌سه‌ن بيركا يى ساخله‌ميى ئاڤاهی 10/06/2005 10/10/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هه‌ ساخله‌ميى ل كه‌لاتى ئاڤاهی 09/04/2005 09/10/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ ساخله‌ميى ل كرده‌بان ئاڤاهی 09/04/2005 03/10/2005
نويژه‌نكرن و به‌رفره‌هكرنا بنکه‌هێ ساخله‌ميى گرێ‌ گه‌ورێ‌ ئاڤاهی 25/05/2005 19/09/2005
ئاڤاكرنا بنکه‌هێ ساخله‌ميى ل كومه‌لکه‌ها ئيتيتێ ئاڤاهی 28/05/2005 17/09/2005
ئاڤاكرنا كلينيكا ده‌رگه‌ ل نةخوشخانا زاخو ئاڤاهی 10/08/2004 14/09/2005
ئاڤاکرنا بنگه‌هی ساخله‌می زينافا ميري ئاڤاهی 09/04/2005 07/09/2005
به‌رفره‌هكرنا به‌شێ ئاميرێن نوژدارى ل نه‌خوشخانا ئازادى ئاڤاهی 15/03/2005 05/09/2005
ئاڤاكرنا سه‌نته‌رێ تةلاسيميا ل دهوكێ ئاڤاهی 23/04/2005 20/08/2005
ئاڤاكرنا هولا فێركرنى ل ئاكرێ ئاڤاهی 30/05/2005 30/07/2005
ئاڤاكرنا بنگه‌هێ ته‌ندروستى ل زيندانکه‌ها ئيتيتێ ئاڤاهی 15/11/2005 22/07/2005