التصنيف: تەندەر

سەرئێک کێمکرنەکا نهێنی ژمارە (17) بو کرین و دابینکرنا کەرەستێن نوژداری بو گرێبەستەکا سالانە بو سەنتەرێ ئازادی یێ تایبەتمەندیا نشتەرگەری و نەخوشیێن دلی/پشکا قەستەرا دلی

سەرئێک کێمکرنەکا نهێنی ژمارە (17) بو کرین و دابینکرنا کەرەستێن نوژداری بو گرێبەستەکا سالانە بو سەنتەرێ ئازادی یێ تایبەتمەندیا نشتەرگەری و نەخوشیێن دلی/پشکا قەستەرا دلی

سەرئێک کێمکرنەکا نهێنی ژمارە (16) بو کرین و دابینکرنا کەرەستێن نوژداری بو گرێبەستەکا سالانە بو سەنتەرێ ئازادی یێ تایبەتمەندیا نشتەرگەری و نەخوشیێن دلی/پشکا قەستەرا دلی

سەرئێک کێمکرنەکا نهێنی ژمارە (16) بو کرین و دابینکرنا کەرەستێن نوژداری بو گرێبەستەکا سالانە بو سەنتەرێ ئازادی یێ تایبەتمەندیا نشتەرگەری و نەخوشیێن دلی/پشکا قەستەرا دلی

سەرئێک کێمکرنەکا سنوردار(مناقصة محدوده)ژمارە (29) (بو جارا سیێ) بو کرینا دەرمانێت هەرە گرنگ بو سەنتەرێ ئازادی یێ پەنجەشێر و نەخوشیێن خوینێ

سەرئێک کێمکرنەکا سنوردار(مناقصة محدوده)ژمارە (29) (بو جارا سیێ) بو کرینا دەرمانێت هەرە گرنگ بو سەنتەرێ ئازادی یێ پەنجەشێر و نەخوشیێن خوینێ