به‌نگه‌هێن ساخله‌میێ

هیزاوە

ناڤ و نیشان: 
زاخو/ کوندی هیزاوە

بنگه‌هی هیزاوە يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- کوندی هیزاوە داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 4002 ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 7 هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 23 خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:- 1-کاروبارین چارەسەریی:- چارەسەریا نەخوشین فەگر و نەفەگر و توشبونا ت

کومرکا ئیبراهیم خەلیل

سەعید پیران

ناڤ و نیشان: 
زاخو/ تاخی سه‌رهلدان

بنگه‌هی سەعید پیران يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- تاخی سه‌رهلدان داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 3650 ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 20 هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 110 خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:- 1-کاروبارین چارەسەریی:- چارەسەریا نەخوشین فەگر و نەفە

فیشخابیر

ناڤ و نیشان: 
زاخو/ کوندی فیشخابیر
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
duhokhealth@duhokhealth.org

بنگه‌هی فیشخابیر يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- تاخی فیشخابیر داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 980 ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 4 هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 20 خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:- 1-کاروبارین چارەسەریی:- چارەسەریا نەخوشین فەگر و نەفەگر و توشبونا

بارزان

بێگوڤا

ناڤ و نیشان: 
زاخو/ کوندی بێگوڤا

بنگه‌هی بیگوڤا یی ساخله‌می :- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):-تاخی بیگوڤا داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 4233 ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 15 هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه:-20‌ خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:- 1-کاروبارین چارەسەریی:- چارەسەریا نەخوشین فەگر و نەفەگر و توشبونا ت

رزکاري

ناڤ و نیشان: 
زاخو/ ناحيه‌ رزکاری

بنگه‌هی رزکاری يی ساخله‌می :- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):-تاخی رزکاری داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:-10991 ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:-9 هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:-20 خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:- 1-کاروبارین چارەسەریی:- چارەسەریا نەخوشین فەگر و نەفەگر و توشبونا تەن

دیرەبون

ناڤ و نیشان: 
زاخو/ کوندی دیره‌بون
تەلەفۆن: 
07504249986
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
duhokhealth@duhokhealth.org

بنگه‌هی دیره‌بون يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- تاخی دیره‌بون داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 4241 ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 13 هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:-20 خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:- 1-کاروبارین چارەسەریی:- چارەسەریا نەخوشین فەگر و نەفە

باتیڤا

ناڤ و نیشان: 
زاخو/ ناحيه‌ باتیڤا

پەنگەهی باتیڤا يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- تاخی باتیڤا داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:-12550 ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 27 هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 80 خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:- 1-کاروبارین چارەسەریی:- چارەسەریا نەخوشین فەگر و نەفەگر و توشبونا تەنگاف

دەرکار

ناڤ و نیشان: 
زاخو/ ناحيه‌ ده‌رکار

بنگه‌هی ده‌رکار يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- تاخی ده‌رکار داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 14607 ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 12 هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 30 خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:- 1-کاروبارین چارەسەریی:- چارەسەریا نەخوشین فەگر و نەفەگ