زاخو

تل کەبرێ

ناڤ و نیشان: 
زاخو/ ناحيه‌ تل که‌بری

بنگه‌هی تل که‌بری يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- تاخی تل که‌بری داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 29254 ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 16 هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه:- ‌70 خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:- 1-کاروبارین چارەسەریی:- چارەسەریا نەخوشین فەگر و ن

دەلال

ناڤ و نیشان: 
زاخو/ تاخی نه‌ صاری

بنگه‌هی ده‌لال يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- تاخی نه‌صاری داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 32586 ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 19 هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 90 خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:- 11-کاروبارین چارەسەریی:- چارەسەریا نەخوشین فەگر و نەفە

خابیر

ناڤ و نیشان: 
زاخو/ تاخی شوره‌ش
تەلەفۆن: 
07504831664
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
duhokhealth@duhokhealth.org

بنگه‌هی خابیر يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- تاخی شوره‌ش داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 19137 ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 29 هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 180 خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:- 1-کاروبارین چارەسەریی:- چارەسەریا نەخوشین فەگر و نەفەگر و توش

نەوروز

ناڤ و نیشان: 
زاخو/ تاخی سیمالکا

بنگه‌هی نەوروز يی ساخله‌می:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- تاخی سیمالکا داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 41157 ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 20 هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌؛- 120 خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:- 1-کاروبارین چارەسەریی:- چارەسەریا نەخوشین فەگر و نەفەگر و توشب

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا زاخو

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا زاخو
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
zakhodoh@duhokhealth.org