ئاگه‌هداری

ئاگه‌هداری

نوچه‌

<img width="300" height="168" src="http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/412015085_824378726155514_3888534064871028459_n-300x168.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/412015085_824378726155514_3888534064871028459_n-300x168.jpg 300w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/412015085_824378726155514_3888534064871028459_n-1024x575.jpg 1024w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/412015085_824378726155514_3888534064871028459_n-768x431.jpg 768w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/412015085_824378726155514_3888534064871028459_n-1536x862.jpg 1536w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/412015085_824378726155514_3888534064871028459_n.jpg 1600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
چالاكی
admin

رۆژا ئالایێ كوردستانێ سا خله‌میا دهۆكێ هاته‌ ساخكرن

زێده‌تر »
<img width="277" height="300" src="http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/411210671_822822299644490_2772685220579431962_n-277x300.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/411210671_822822299644490_2772685220579431962_n-277x300.jpg 277w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/411210671_822822299644490_2772685220579431962_n-946x1024.jpg 946w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/411210671_822822299644490_2772685220579431962_n-768x831.jpg 768w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/411210671_822822299644490_2772685220579431962_n.jpg 1118w" sizes="(max-width: 277px) 100vw, 277px" />
چالاكی
admin

پیرۆزبیت جەژنا رۆژیێن ئێزی ‎

زێده‌تر »
<img width="300" height="200" src="http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/409156181_821209226472464_7146267201513287156_n-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/409156181_821209226472464_7146267201513287156_n-300x200.jpg 300w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/409156181_821209226472464_7146267201513287156_n-1024x682.jpg 1024w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/409156181_821209226472464_7146267201513287156_n-768x512.jpg 768w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/409156181_821209226472464_7146267201513287156_n-600x398.jpg 600w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/409156181_821209226472464_7146267201513287156_n.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
چالاكی
admin

پارێزگارێ دهۆكێ نه‌خوشخانا شریان یا كه‌رتێ تایبه‌ت ل سه‌نته‌رێ باژێرێ دهۆكێ ڤه‌كر

زێده‌تر »
<img width="300" height="168" src="http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/408491993_818856786707708_280038054640852642_n-300x168.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/408491993_818856786707708_280038054640852642_n-300x168.jpg 300w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/408491993_818856786707708_280038054640852642_n-1024x575.jpg 1024w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/408491993_818856786707708_280038054640852642_n-768x431.jpg 768w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/408491993_818856786707708_280038054640852642_n.jpg 1500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
چالاكی
admin

سه‌نته‌رێ شیانێن كلینكى گه‌را سیێ یا فێركرنا نوژداران ل سه‌ر شیوازى نشته‌رگه‌ریێ ب نازورى ب دووماهیى هات

زێده‌تر »
<img width="300" height="169" src="http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/408764006_818831546710232_4013535904397340575_n-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/408764006_818831546710232_4013535904397340575_n-300x169.jpg 300w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/408764006_818831546710232_4013535904397340575_n-1024x575.jpg 1024w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/408764006_818831546710232_4013535904397340575_n-768x432.jpg 768w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/408764006_818831546710232_4013535904397340575_n-1536x863.jpg 1536w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/408764006_818831546710232_4013535904397340575_n.jpg 1600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
چالاكی
admin

رێكخراوا ساخله‌میا جیهانى هژماره‌كا كه‌ل وپه‌لێن نوژدارێ پێشكیشى رێڤه‌به‌ریا گشتى یا ساخله‌میا پارێزگه‌ها دهۆكێ كرن

زێده‌تر »
<img width="300" height="168" src="http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/408481464_818825286710858_2200056783859020748_n-300x168.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/408481464_818825286710858_2200056783859020748_n-300x168.jpg 300w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/408481464_818825286710858_2200056783859020748_n-1024x575.jpg 1024w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/408481464_818825286710858_2200056783859020748_n-768x431.jpg 768w, http://duhokhealth.org/wp-content/uploads/2023/12/408481464_818825286710858_2200056783859020748_n.jpg 1500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
چالاكی
admin

خۆله‌كا ئێك رۆژى بۆ نوژدارێن نشته‌جى

زێده‌تر »