دھوك

سەنتەرێ تایبەتمەندێ یێ نوژداریا ددانا یێ فێرکرنێ

العنوان: 
سەنتەرێ تایبەتمەندێ یێ نوژداریا ددانا یێ فێرکرنێ
رقم الهاتف: 
14578644
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

ناڤەندا ڤەدیتنا زوودەم یا زاوکێن پەککەفتی

العنوان: 
ناڤەندا ڤەدیتنا زوودەم یا زاوکێن پەککەفتی
رقم الهاتف: 
14578644
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ راوێژکاریا نەخوشیێن سینگی و سێل

العنوان: 
سەنتەرێ راوێژکاریا نەخوشیێن سینگی و سێل
رقم الهاتف: 
14578644
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ نەخوشیێن گەهان و شیاندنا نوژداری

العنوان: 
سەنتەرێ نەخوشیێن گەهان و شیاندنا نوژداری
رقم الهاتف: 
14578644
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ دهوك نەخوشیێن کولجیسکا

العنوان: 
سەنتەرێ دهوك نەخوشیێن کولجیسکا
رقم الهاتف: 
14578644
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ ئازادی یێ چارەسەریا نەزوکیێ

العنوان: 
سەنتەرێ ئازادی یێ چارەسەریا نەزوکیێ
رقم الهاتف: 
14578644
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

سه‌نته‌رێ ئازادی یێ نه‌خوشیێن به‌نجه‌شێرێ

العنوان: 
سه‌نته‌رێ ئازادی یێ نه‌خوشیێن به‌نجه‌شێرێ
رقم الهاتف: 
14578644
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

كوگه‌ها سه‌ره‌كی یا ده‌رمان وپێتڤیێن نوژداری

العنوان: 
كوگه‌ها سه‌ره‌كی یا ده‌رمان وپێتڤیێن نوژداری
رقم الهاتف: 
6548
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ ئازادی یێ نەخوشیێن کوئەندامێ هەرسکردنێ و نەخوشیێن جگەری

العنوان: 
سەنتەرێ ئازادی یێ نەخوشیێن کوئەندامێ هەرسکردنێ و نەخوشیێن جگەری
رقم الهاتف: 
14578644
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

كوگه‌ها ئامیرێن نوژداری

العنوان: 
كوگه‌ها ئامیرێن نوژداری
رقم الهاتف: 
3546
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org