پشکا کاروبارێن كارگێری

ناڤ و نیشان: 
ریفه‌ به‌ ریا ساخله‌ میا دهوك
تەلەفۆن: 
(062) 7242784
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
administrationd@duhokhealth.org

پشکا کارین کارگیری

بەرپرسی پشکا کارگيری سه‌يدا مسعود سعدی عزت.

ئه‌ڤ پشکه‌ پيکهاتيه‌ ژ 92 ڤه‌رمانبه‌را دابەشکرن ل سەر سی هوبا و شازده‌ يه‌کا:-

  • هوبا که‌سان:
  • يه‌کا کاروبارين ڤه‌رمانبه‌را.
  • يه‌کا کارين ديسپليتی.
  • يه‌کا پله‌پيدان.
  • يه‌کا ئه‌رشيڤ.
  • يه‌کا خزمه‌ت و خانه‌نشين.
  • يه‌کا خاندنين بلند.
  • يه‌کا ميلاکی.
  • هوبا کاروبارين گشتی:-
  • يه‌کا هاتن و هنارتيا.
  • يه‌کا چاپی.
  • يه‌ کا پرسکه‌ها.
  • يه‌کا بگوری
  • يه‌کا هاتن و چوون وسه‌خبيريا ترومبيلا .
  • هوبا کاوبارين خزمه‌ت گوزاری:-
  • يه‌کا پاقژکرنی و شويشنی.
  • يه‌کا کارين خارنی.
  • يه‌کا دادوکی.
  • يه‌کا باخچان.