به‌نگه‌هێن ساخله‌میێ

م.ص ئه ردنى

پوستێ ئه‌لیکترونی: 
Amedy@duhokhealth.org

م.ص ادنى

تەلەفۆن: 
4723018
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
Amedy@duhokhealth.org

ئه فريكى

ناڤ و نیشان: 
ئه فريكى
تەلەفۆن: 
4718434
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
healthcenter@duhokhealth.org

بەلدیشا

ناڤ و نیشان: 
قه‌زا شیخان/ ناحیا به‌لدیشا
تەلەفۆن: 
07504581202
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
Shekan@duhokhealth.org

بنگه‌هی ساخله‌می بلديشا ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :-(5000) ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :-(7) ژماراسه‌ره‌دانين روژانه‌ :-(40) خزمه‌تين دهينة‌ پيشکيشکرن:- 1-کاروبارين چاره‌سه‌ريی :- چاره‌سه‌ريا نه‌خوشين فه‌کر و نه‌ فه‌کر و توش بوونا ته‌نگاڤيا و ره‌وانه‌کرنا نه‌خو

بەردەرەش

پوستێ ئه‌لیکترونی: 
Bardarash@duhokhealth.org

بنگه‌هێ‌ ساخله‌میێ‌ مانگیش

پوستێ ئه‌لیکترونی: 
Mangesh@duhokhealth.org

ژمارا ئاكنجیا (11000) مروڤن ژمارا فه‌رمانبه‌را (29) سه‌رجه‌م نه‌خوشین سه‌را بنگه‌هێ‌ مه‌دكه‌ن روژانه‌ (35-45) نه‌خوشن خزمه‌تا بونه‌خوشا تیته‌كرن:

بنگه‌هێ‌ ساخله‌میێ‌ كورا

تەلەفۆن: 
07504579010
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
Mangesh@duhokhealth.org

ژمارا ئاكنجیا (4800) مروڤن ژمارا فه‌رمانبه‌را (10) سه‌رجه‌م نه‌خوشین سه‌را بنگه‌هێ‌ مه‌دكه‌ن روژانه‌ (35-45) نه‌خوشن خزمه‌تا بونه‌خوشا تیته‌كرن:

بنگه‌هێ‌ ساخله‌میێ‌ زاویته‌

ناڤ و نیشان: 
بنگه‌هێ‌ ساخله‌میێ‌ زاویته‌
تەلەفۆن: 
07504870651
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
ZawitaPHC@duhokhealth.org

ژمارا ئاكنجیا (15400) مروڤن ژمارا فه‌رمانبه‌را (15) سه‌رجه‌م نه‌خوشین سه‌را بنگه‌هێ‌ مه‌دكه‌ن روژانه‌ (25-30) نه‌خوشن خزمه‌تا بونه‌خوشا تیته‌كرن:

مركز صحي ئارادن

مركز صحي كردبان /برده رش

تەلەفۆن: 
07504174048
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
Bardarash@duhokhealth.org