المديريات

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا سێمێل

العنوان: 
رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا سێمێل
رقم الهاتف: 
14578644
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا زاخو

العنوان: 
رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا زاخو
رقم الهاتف: 
4544
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا سێمێل

العنوان: 
رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا سێمێل
رقم الهاتف: 
14578644
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

رێڤەبەریا خزمەتێن ڤەگوهاستنا خوینێ

العنوان: 
رێڤەبەریا خزمەتێن ڤەگوهاستنا خوینێ
رقم الهاتف: 
14578644
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا شێخان

العنوان: 
رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا شێخان
رقم الهاتف: 
54654
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

كوگه‌ها سه‌ره‌كی یا ده‌رمان وپێتڤیێن نوژداری

العنوان: 
كوگه‌ها سه‌ره‌كی یا ده‌رمان وپێتڤیێن نوژداری
رقم الهاتف: 
6548
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

كوگه‌ها ئامیرێن نوژداری

العنوان: 
كوگه‌ها ئامیرێن نوژداری
رقم الهاتف: 
3546
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

رێڤەبەریا پزیشکی یا داد

العنوان: 
رێڤەبەریا پزیشکی یا داد
رقم الهاتف: 
6875
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

هوبا كارگیریا لێژنێن نوژداری

العنوان: 
هوبا كارگیریا لێژنێن نوژداری
رقم الهاتف: 
14578644
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org

رێڤه‌به‌ریا كاروبارێن خوپاراستنا ساخله‌میێ

العنوان: 
رێڤه‌به‌ریا كاروبارێن خوپاراستنا ساخله‌میێ
رقم الهاتف: 
14578644
البريد الالكتروني: 
aveenit@duhokhealth.org