دابيين کرنا موليده‌ کاکاره‌بی قه‌بارا (2000) KVA بو نه‌خوشانا ئازادی يا فيرکرنی

پروژێ‌ ژيرئه‌نجامدانی ل دهوكی
گوژمه بديناری: (518.000.000).
لايی ته‌مويلکرنی: (حکومه‌تا هه‌ريمی/ بودجه).
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (130).
ناڤی کومپانيی يان قونته‌رچی: (کومپانيا کمال).
ريژا ئه‌نجامدانی: (5%).

مێژووا دیماهیێ: 
18/01/2009
مێژووا دەستپێکرنێ : 
07/09/2008
Cost: 
0
Cost Currency: 
IQD