ئاڤاکرنا بنگه‌هی ساخله‌می دگه‌ل خانیی نوژداری ل به‌رده‌ره‌ش

پروژێ ئه‌نجامدانی ل به‌رده‌ره‌ش
گوژمه بديناری: (1.183.556.345).
لايی ته‌مويلکرنی: (پاريزگه‌ها دهوکی/ گه‌شه‌پيدانا هه‌ريما).
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (330).
ناڤی کومپانيی يان قونته‌رچی: (کومپانيا رووبار).
ريژا ئه‌نجامدانی: (100%).
ئه‌ندازياری سه‌رپه‌رشت: (شڤان ابراهيم مستفی).

مێژووا دیماهیێ: 
01/05/2008
مێژووا دەستپێکرنێ : 
10/06/2007