سه‌نته‌رێن تایبه‌تمه‌ند

سەنتەرێ روڤیا یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ روڤیا یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز
تەلەفۆن: 
6554
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ كه‌له‌ك یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ كه‌له‌ك یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز
تەلەفۆن: 
565
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ به‌رده‌ره‌ش یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ به‌رده‌ره‌ش یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز
تەلەفۆن: 
5545
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ شێلادزێ یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ شێلادزێ یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز
تەلەفۆن: 
654694
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ كانی ماصێ یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ كانی ماصێ یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز
تەلەفۆن: 
654584
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ سه‌رسنگ یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ سه‌رسنگ یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز
تەلەفۆن: 
65465
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ نەخوشیێن تالاسیمیا ل ئاکرێ

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ نەخوشیێن تالاسیمیا ل ئاکرێ
تەلەفۆن: 
6515
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ شوشتنا کولجیسکا ل ئاکرێ

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ شوشتنا کولجیسکا ل ئاکرێ
تەلەفۆن: 
548
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ ئاكرێ یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ ئاكرێ یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز
تەلەفۆن: 
8465
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ گه‌لیێ زاخو یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ گه‌لیێ زاخو یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز
تەلەفۆن: 
8685
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org