سه‌نته‌رێن تایبه‌تمه‌ند

سەنتەرێ نەخوشیێن گەهان و شیاندنا نوژداری

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ نەخوشیێن گەهان و شیاندنا نوژداری
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ دهوك نەخوشیێن کولجیسکا

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ دهوك نەخوشیێن کولجیسکا
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ ئازادی یێ چارەسەریا نەزوکیێ

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ ئازادی یێ چارەسەریا نەزوکیێ
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سه‌نته‌رێ ئازادی یێ نه‌خوشیێن به‌نجه‌شێرێ

ناڤ و نیشان: 
سه‌نته‌رێ ئازادی یێ نه‌خوشیێن به‌نجه‌شێرێ
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ ئازادی یێ نەخوشیێن کوئەندامێ هەرسکردنێ و نەخوشیێن جگەری

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ ئازادی یێ نەخوشیێن کوئەندامێ هەرسکردنێ و نەخوشیێن جگەری
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سه‌نته‌رێ ئازادی یێ نشته‌رگه‌ری و قه‌سته‌را دلی

ناڤ و نیشان: 
سه‌نته‌رێ ئازادی یێ نشته‌رگه‌ری و قه‌سته‌را دلی
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ ساخلەمیا دەرونی

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ ساخلەمیا دەرونی
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

رێڤەبەریا پزیشکی یا داد

ناڤ و نیشان: 
رێڤەبەریا پزیشکی یا داد
تەلەفۆن: 
4645
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سه‌نته‌رێ زانست یێ نوژداریا خێزانی

ناڤ و نیشان: 
سه‌نته‌رێ زانست یێ نوژداریا خێزانی
تەلەفۆن: 
85865
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ باگێرا یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ باگێرا یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز
تەلەفۆن: 
6874654
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org