دهوک

ناڤەندا ڤەدیتنا زوودەم یا زاوکێن پەککەفتی

ناڤ و نیشان: 
ناڤەندا ڤەدیتنا زوودەم یا زاوکێن پەککەفتی
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ باگێرا یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ باگێرا یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز
تەلەفۆن: 
6545
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ شه‌هید محمد صالح بوتی یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ شه‌هید محمد صالح بوتی یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز
تەلەفۆن: 
35541
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ تایبەتمەندێ یێ نوژداریا ددانا یێ فێرکرنێ

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ تایبەتمەندێ یێ نوژداریا ددانا یێ فێرکرنێ
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ شندوخا یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ شندوخا یێ لاوه‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز
تەلەفۆن: 
3565
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ لاوه‌كی نه‌خوشخانا ته‌نگاڤیا دهوك یا فێركرنێ یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ لاوه‌كی نه‌خوشخانا ته‌نگاڤیا دهوك یا فێركرنێ یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز
تەلەفۆن: 
654
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ ژین یێ نەخوشیێن خوینێ و بەنجەشێرا زاروکا

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ ژین یێ نەخوشیێن خوینێ و بەنجەشێرا زاروکا
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ سه‌ره‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ سه‌ره‌كی یێ هەماهەنگیا هاوارهاتنا بلەز
تەلەفۆن: 
654
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ نشتەرگەریا زاروکا

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ نشتەرگەریا زاروکا
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

كه‌رتێ مانگێش یێ ساخله‌میێ

ناڤ و نیشان: 
كه‌رتێ مانگێش یێ ساخله‌میێ
تەلەفۆن: 
65465
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org