دهوک

سەنتەرێ نەخوشیێن گەهان و شیاندنا نوژداری

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ نەخوشیێن گەهان و شیاندنا نوژداری
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ دهوك نەخوشیێن کولجیسکا

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ دهوك نەخوشیێن کولجیسکا
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ ئازادی یێ چارەسەریا نەزوکیێ

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ ئازادی یێ چارەسەریا نەزوکیێ
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سه‌نته‌رێ ئازادی یێ نه‌خوشیێن به‌نجه‌شێرێ

ناڤ و نیشان: 
سه‌نته‌رێ ئازادی یێ نه‌خوشیێن به‌نجه‌شێرێ
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

كوگه‌ها سه‌ره‌كی یا ده‌رمان وپێتڤیێن نوژداری

ناڤ و نیشان: 
كوگه‌ها سه‌ره‌كی یا ده‌رمان وپێتڤیێن نوژداری
تەلەفۆن: 
6548
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ ئازادی یێ نەخوشیێن کوئەندامێ هەرسکردنێ و نەخوشیێن جگەری

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ ئازادی یێ نەخوشیێن کوئەندامێ هەرسکردنێ و نەخوشیێن جگەری
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

كوگه‌ها ئامیرێن نوژداری

ناڤ و نیشان: 
كوگه‌ها ئامیرێن نوژداری
تەلەفۆن: 
3546
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سه‌نته‌رێ ئازادی یێ نشته‌رگه‌ری و قه‌سته‌را دلی

ناڤ و نیشان: 
سه‌نته‌رێ ئازادی یێ نشته‌رگه‌ری و قه‌سته‌را دلی
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

سەنتەرێ ساخلەمیا دەرونی

ناڤ و نیشان: 
سەنتەرێ ساخلەمیا دەرونی
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

رێڤەبەریا پزیشکی یا داد

ناڤ و نیشان: 
رێڤەبەریا پزیشکی یا داد
تەلەفۆن: 
6875
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org