رێڤه‌به‌ریێن

كوگه‌ها ئامیرێن نوژداری

ناڤ و نیشان: 
كوگه‌ها ئامیرێن نوژداری
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

كوگه‌ها سه‌ره‌كی یا ده‌رمان وپێتڤیێن نوژداری

ناڤ و نیشان: 
كوگه‌ها سه‌ره‌كی یا ده‌رمان وپێتڤیێن نوژداری
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا به‌رده‌ره‌ش

ناڤ و نیشان: 
رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا به‌رده‌ره‌ش
تەلەفۆن: 
6545
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا شێخان

ناڤ و نیشان: 
رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا شێخان
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا زاخو

ناڤ و نیشان: 
رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا زاخو
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا ئامیدیێ

ناڤ و نیشان: 
رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا ئامیدیێ
تەلەفۆن: 
6545
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا ئاكرێ

ناڤ و نیشان: 
رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا ئاكرێ
تەلەفۆن: 
5454
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا ئاكرێ

ناڤ و نیشان: 
رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا ئاكرێ
تەلەفۆن: 
35465
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا سێمێل

ناڤ و نیشان: 
رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا سێمێل
تەلەفۆن: 
14578644
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا زاخو

ناڤ و نیشان: 
رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میا زاخو
تەلەفۆن: 
4544
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aveenit@duhokhealth.org