ئامێدی

م.ص ادنى

تەلەفۆن: 
4723018
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
Amedy@duhokhealth.org

مركز صحي ئارادن

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌میێ ئامێدی

ناڤ و نیشان: 
قه‌زا ئامێدی
تەلەفۆن: 
07504573458
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
amedydoh@duhokhealth.org

ریڤەبریا ساخلەمیا ئامیدی:- به‌شين ب سه‌ر ريڤه‌به‌ريی :- به‌شی خوپاراستنی- ژميريارين ‌ کارگيری- ئه‌ندازياری- ده‌رمان و گه‌ل و په‌ل – ئامار.

کانی به‌لاڤێ

ناڤ و نیشان: 
ئاميدی / گوندی کانی بلاڤا
تەلەفۆن: 
07504721979
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
AMEDE@DUHOKHEALTH.ORG

بنگه‌هی کانی بلاڤا يی ساخله‌می:-

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- گوندی کانی بلاڤا

داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت: 1500

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را: 4

هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌: 15

هەسن پیرکا

ناڤ و نیشان: 
ئاميدی / گوندی هه‌سن پيرکا
تەلەفۆن: 
07504726904
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
AMEDE@DUHOKHEALTH.ORG

بنگه‌هی هه‌سن پيرکا يی ساخله‌می:

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- گوندی هه‌سن پيرکا

داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 2500

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 3

هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 20

خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:-

هێتیتێ

ناڤ و نیشان: 
ئاميدی / کومه‌لگه‌ها هيتيتی
تەلەفۆن: 
07504676739
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
AMEDE@DUHOKHEALTH.ORG

بنگه‌هی چه‌مانکی يی ساخله‌می:

 ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- کومه‌لگه‌ها هيتيتی

داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت: 3000

نه‌خوشخانه‌ روزانه‌

ناڤ و نیشان: 
ئاميديی / ناحيا کانی ماسی
تەلەفۆن: 
07504997360
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
AMEDE@DUHOKHEALTH.ORG

نه‌خوشخانا روزانا يا گشتی:

 ده‌ست نیشانکرن :-ئاميديی / کانی ماسی

نه‌خوشخانا هه‌ڤالبه‌ندا زاروكا یا ئامیدیێ‌

نه‌خوشخانا هه‌ڤالبه‌ندا زاروكا یا ئامیدیێ‌
ناڤ و نیشان: 
روژ هه‌لاتا ئاميديی
تەلەفۆن: 
07504883694
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
amedydoh@duhokhealth.org

نه‌خوشخانا هه‌ڤالبه‌ندا زاروكا یا ئامیدیێ‌:

ریڤه‌به‌رى گشتى : الدكتور نجيب سعيد رشيد

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را : 124

ژمارا سه‌ره‌دانین روژانه ‌: 100

ژمارا به‌شا: 6

میسکا

ناڤ و نیشان: 
ئاميدی / گوندی ميسکا
تەلەفۆن: 
07504714805
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
AMEDE@DUHOKHEALTH.ORG

بنگه‌هی ميسکا يی ساخله‌می:

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):- گوندی ميسکا

داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 1000

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 3

هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 13

خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:

قه‌دش

ناڤ و نیشان: 
ئاميدی / کومه‌لگه‌ها قه‌دش
تەلەفۆن: 
07504281411
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
AMEDE@DUHOKHEALTH.ORG

بنگه‌هی قه‌دش يی ساخله‌می:

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی(موقع الجغرافي):-کومه‌لگه‌ها قه‌دش

داپوشينا خانه‌ شينا خو ڤه‌دگريت:- 10000

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را:- 34

هژمارا سه‌ره‌دانين روژانه‌:- 95

خزمه‌تين تينه‌ پيشکيشکرن:-