ئاکرێ

سوسناوا

ناڤ و نیشان: 
ئاکری / ناحيا گرده‌سين / سوسناوا
تەلەفۆن: 
0750 4117125

بنگه‌هی ساخله‌می سوسناوا:-

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری / ناحيا گرده‌سين / سوسناوا.

ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :- 2500

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :- 7

سوسنا

ناڤ و نیشان: 
ئاکری / ناحيا گرده‌سين / سوسنا

بنگه‌هی ساخله‌می سوسنا:-

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری / ناحيا گرده‌سين / سوسنا.

ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :- 3155

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :- 10

میرحاج

ناڤ و نیشان: 
ئاکری / گه‌روکا چوسته‌يی
تەلەفۆن: 
0750 4563555

بنگه‌هی ساخله‌می ميرحاج:-

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری / گه‌روکا چوسته‌يی.

ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :- 8260

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :- 14

بچێل

ناڤ و نیشان: 
ئاکری / ناحيا بچيل
تەلەفۆن: 
062 6225011

بنگه‌هی ساخله‌می بچيل:-

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری / ناحيا بچيل.

ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :- 6945

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :- 19

دینارتە

ناڤ و نیشان: 
ئاکری/ ناحيا دينارته‌
تەلەفۆن: 
0750 4471028

بنگه‌هی ساخله‌می دينارته‌:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری/ ناحيا دينارته‌. ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :-14356 ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :- 14 پيزانينن جهی بنگه‌هی ساخله‌ميی لی :-ده‌ڤه‌را گشتوکالی.

کردسین

ناڤ و نیشان: 
ئاکری/ ناحيا گرده‌سين
تەلەفۆن: 
0750 4563935

بنگه‌هی ساخله‌می گرده‌سين:-

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری/ ناحيا گرده‌سين.

ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :- 4149

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :- 14

ئازادي

ناڤ و نیشان: 
ئاکری / ئازادی
تەلەفۆن: 
062 6220513

بنگه‌هی ساخله‌می ئاکری:-

ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری/ئازادی

ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :- 20118

ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :- 28

ئاکرێ

ناڤ و نیشان: 
ئاکری / تاخی / کوراوه‌
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
duhokhealth@duhokhealth.org

بنگه‌هی ساخله‌می ئاکری:- ناڤ و نيشانين بنگه‌هی :- ئاکری / تاخی / کوراوه‌. ژمارا وان که‌سين سه‌ر بنگه‌هی ساخله‌ميی‌ :-19500 ژمارا ڤه‌رمانبه‌را :- 28 پيزانينن جهی بنگه‌هی ساخله‌ميی لی :- حه‌ی سه‌کنی.

نه‌خوشخانه‌ گولان

نه‌خوشخانه‌ گولان
ناڤ و نیشان: 
ئاكرێ‌ /كه‌ره‌كا شه‌هید عبدالله قادو
تەلەفۆن: 
009647504570546

نه‌خـــــــو شخانا گــــــــولان یاگــشـــــتی.

 

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌مێی ئاکرێ

رێڤه‌به‌ریا ساخله‌مێی ئاکرێ
ناڤ و نیشان: 
دهوك – ئاكرێ‌ / نزیك نه‌خوشخانا گولان یا گشتی
تەلەفۆن: 
062622626
پوستێ ئه‌لیکترونی: 
aqredoh@duhokhealth.org