ئاڤاهی

ئاڤاکرنا به‌شی ڤه‌ژینی (CCU) ل نه‌خوشخانا زاخو

پروژی ژیر ئه‌نجامدانی ل زاخو
گوژمه‌ بدیناری: (51.328.500).
لایی مه‌مویلکرنی : (حکومه‌تا هه‌ریمی/ OPC).
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (120).
ناڤی کومپانیی یان قونته‌رچی: (کومپانیا محمد).

مێژووا دیماهیێ: 
20/11/2004
مێژووا دەستپێکرنێ : 
20/07/2004

نويژه‌نكرنين گشتى ل پروژێ تاقيگةها گشتى ل نه‌خوشخانا زاخو

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل زاخو
گوژمه‌ بدينارى: (60.450.000).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (حكومه‌تا هرێمێ/پلان).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (180).
ناڤێ كومپانيێ يان قونته‌رچى: (كومپانيا فين).

مێژووا دیماهیێ: 
15/10/2004
مێژووا دەستپێکرنێ : 
15/06/2004

به‌رفره‌هكرنا به‌شێ‌ نوژداری داد ل نه‌خوشخانا ئازادی ل دهوكێ‌

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل دهوكێ
گوژمه‌ بدينارى:(111.840.000).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (پارێزگه‌ها دهوكێ‌ / گه‌شه‌پێدانا هه‌رێما).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (150).

مێژووا دیماهیێ: 
23/10/2007
مێژووا دەستپێکرنێ : 
31/05/2007

ئاڤاكرنا نه‌خوشنا ئیشێن ده‌رونی ل نه‌خوشخانا ئازادی یا فێركرنێ‌

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل دهوكێ
گوژمه‌ بدينارى:(1.544.446.500).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (حكومه‌تا هه‌رێمێ‌/پلان).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (300).
ناڤێ كومپانيێ يان قونته‌رچى (شركة سادان).

مێژووا دیماهیێ: 
23/10/2007
مێژووا دەستپێکرنێ : 
27/08/2006

نويژه‌نكرنا بنگه‌هێ نوروز و سه‌عيد پيران يين ساخله‌ميى

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل زاخو
گوژمه‌ بدينارى: (184.755.000).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (حكومه‌تا هرێمێ/ پارێزگه‌ها دهوکی).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (150).
ناڤێ كومپانيێ يان قونته‌رچى: ( كومپانيا زيوة).

مێژووا دیماهیێ: 
10/04/2006
مێژووا دەستپێکرنێ : 
02/03/2006

ئاڤاكرنا بنگه‌هێ ساخله‌ميى ل سپيندارێ

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل ئامێدی
گوژمه‌ بدينارى: (130.025.620).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (حكومه‌تا هرێمێ/ پارێزگه‌ها دهوکی).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (165).
ناڤێ كومپانيێ يان قونته‌رچى: (كومپانيا زيوة).

مێژووا دیماهیێ: 
11/04/2006
مێژووا دەستپێکرنێ : 
09/08/2005

ئاڤاكرنا به‌شێ ته‌نگاڤيا ل نه‌خوشخانا هيڤى يا زاروكا

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل دهوكێ
گوژمه‌ بدينارى: (739.547.406).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (حكومه‌تا هرێمێ/دهوکی).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (185).
ناڤێ كومپانيێ يان قونته‌رچى: (كومپانيا ئازر).

مێژووا دیماهیێ: 
26/06/2006
مێژووا دەستپێکرنێ : 
08/08/2005

ئاڤاكرنا بنگه‌هێ ساخله‌ميى دناڤ زينده‌نگه‌ها ئاكرێ يا مه‌زن

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل ئاکری
گوژمه‌ بدينارى: (74.860.000).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (حكومه‌تا هرێمێ/ OPC).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (150).
ناڤێ كومپانيێ يان قونته‌رچى: (كومپانيا نيبيل).

مێژووا دیماهیێ: 
10/08/2006
مێژووا دەستپێکرنێ : 
10/03/2006

به‌رفره‌هكرنا ژورا نوبه‌داری ل كارگه‌ها اوكسجینی و غرفا نوبه‌داری ل ل بیرا ئاڤێ‌ ل نه‌خوشخانا ئازادی و ئاڤاكرنا مالا نوژداری

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل دهوکی/ ئاکری/زاخو
گوژمه‌ بدينارى: (196.432.000).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (حكومه‌تا هرێمێ/ OPC).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (150).
ناڤێ كومپانيێ يان قونته‌رچى: (كومپانيا نيبيل).

مێژووا دیماهیێ: 
23/08/2006
مێژووا دەستپێکرنێ : 
28/03/2006

ئاڤاكرن و به‌رفره‌هكرنا نه‌خوشخانا ئاميديى

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل ئاميديى
گوژمه‌ بدينارى: (130.025.620).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (حكومه‌تا هرێمێ/ OPC).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (255).
ناڤێ كومپانيێ يان قونته‌رچى: (كومپانيا ازاد).

مێژووا دیماهیێ: 
25/08/2006
مێژووا دەستپێکرنێ : 
25/06/2005