ئاڤاهی

نويژه‌نكرن و به‌رفره‌هكرنا بنگه‌هێ هه‌سه‌ن بيركا يى ساخله‌ميى

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل ئه‌ماديه‌
گوژمه‌ بدولار: (87.487.5$).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (قوات التحالف الامريكية).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (120).
ناڤێ كومپانيێ يان قونته‌رچى: (كومپانيا مهدر).

مێژووا دیماهیێ: 
10/10/2005
مێژووا دەستپێکرنێ : 
10/06/2005

ئاڤاكرنا بنگه‌هه‌ ساخله‌ميى ل كه‌لاتى

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل ئاكرى.
گوژمه بالدولار: (245.779$).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (القوات الكورية).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (180).
ناڤێ كومپانيێ يان قونته‌رچى: (كومپانيا بزاف).

مێژووا دیماهیێ: 
09/10/2005
مێژووا دەستپێکرنێ : 
09/04/2005

ئاڤاكرنا بنگه‌هێ ساخله‌ميى ل كرده‌بان

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل بره‌دره‌ش.
گوژمه‌ بالدولار:(245.779$).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (القوات الكورية).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (180).
ناڤێ كومپانيێ يان قونته‌رچى: (كومپانيا كمال).

مێژووا دیماهیێ: 
03/10/2005
مێژووا دەستپێکرنێ : 
09/04/2005

نويژه‌نكرن و به‌رفره‌هكرنا بنکه‌هێ ساخله‌ميى گرێ‌ گه‌ورێ‌

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل دهوكێ/که‌رتی سمێل.
گوژمه‌ بالدولار: (86.400$).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (قوات التحالف الامريكية).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (180).

مێژووا دیماهیێ: 
19/09/2005
مێژووا دەستپێکرنێ : 
25/05/2005

ئاڤاكرنا بنکه‌هێ ساخله‌ميى ل كومه‌لکه‌ها ئيتيتێ

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل دهوكێ/ که‌رتی سمێل.
گوژمه‌ بالدولار: (238.219$).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (قوات التحالف الامريكية).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (120).

مێژووا دیماهیێ: 
17/09/2005
مێژووا دەستپێکرنێ : 
28/05/2005

ئاڤاكرنا كلينيكا ده‌رگه‌ ل نةخوشخانا زاخو

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل زاخو
گوژمه‌ بديناری: (1.077.585.280).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (حكومه‌تا هرێمێ/ پلان).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (330).
ناڤێ كومپانيێ يان قونته‌رچى: (كومپانيا وليد).

مێژووا دیماهیێ: 
14/09/2005
مێژووا دەستپێکرنێ : 
10/08/2004

ئاڤاکرنا بنگه‌هی ساخله‌می زينافا ميري

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل دهوكێ/که‌رتی شيخان.
گوژمه بالدولار: (248.950$).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (القوات الكورية).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (180).
ناڤێ كومپانيێ يان قونته‌رچى: (كومپانيا كندال).

مێژووا دیماهیێ: 
07/09/2005
مێژووا دەستپێکرنێ : 
09/04/2005

به‌رفره‌هكرنا به‌شێ ئاميرێن نوژدارى ل نه‌خوشخانا ئازادى

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل دهوكێ
گوژمه ‌بديناری: (248.067.000).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (حكومه‌تا هرێمێ/ OPC).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (180).
ناڤێ كومپانيێ يان قونته‌رچى: (شركة فين).

مێژووا دیماهیێ: 
05/09/2005
مێژووا دەستپێکرنێ : 
15/03/2005

ئاڤاكرنا سه‌نته‌رێ تةلاسيميا ل دهوكێ

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل دهوكێ
گوژمه بالدولار: (278.663$).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (PWJ ).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (120).
ناڤێ كومپانيێ يان قونته‌رچى: (كومپانيا نوروز).

مێژووا دیماهیێ: 
20/08/2005
مێژووا دەستپێکرنێ : 
23/04/2005

ئاڤاكرنا هولا فێركرنى ل ئاكرێ

پروژێ ئه‌نجامدنێ ل ئاكرى.
گوژمه‌بالدولار: (88.373$).
لايێ ته‌مويل كرنێ: (منظمة WHO).
ماوێ پروژه‌ى ب روژ: (60).
ناڤێ كومپانيێ يان قونته‌رچى: (كومپانيا سادان).

مێژووا دیماهیێ: 
30/07/2005
مێژووا دەستپێکرنێ : 
30/05/2005