ئاڤاهی

ناڤاکرنا به‌شی چاره‌سه‌رکرنا سروشتی ل ئامیدیی

پروژێ‌ ئه‌نجامدانی ل ئامیدیی
گوژمه:(87.595 $).
لايی ته‌مويلکرنی: (ريکخراوا ACDI-VOCA).
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (54).
ناڤی کومپانيی يان قونته‌رچی: (کومپانيا نيوار).
ريژا ئه‌نجامدانی: (100%).

مێژووا دیماهیێ: 
04/08/2008
مێژووا دەستپێکرنێ : 
10/06/2008

ئاڤاکرنا ليژنا نوژداری يا به‌رده‌وام ل پاريزگه‌ها دهوکی

پروژێ ئه‌نجامدانی ل دهوکی
گوژمه بدينار: (643.685.500).
لايی ته‌مويل کرنی: (حکومه‌تا هه‌ريمی/پلان).
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (300).
ناڤی کومپانيی يان قونته‌رچی: (کومپانيا ده‌شت).

مێژووا دیماهیێ: 
17/06/2008
مێژووا دەستپێکرنێ : 
11/10/2007

نویژه‌نکرن و به‌رفره‌هکرنا بنکه‌هی ساخله‌می (دیره‌لوك) ل ئامیدیی

پروژێ‌ ئه‌نجامدانی ل ئامیدیی
گوژمه: (213.852 $).
لايی ته‌مويلکرنی: (ريکخراوا PWJ).
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (240).
ناڤی کومپانيی يان قونته‌رچی: (کومپانيا سادان).
ريژا ئه‌نجامدانی: (100%).

مێژووا دیماهیێ: 
31/07/2008
مێژووا دەستپێکرنێ : 
06/12/2007

ئاڤاکرنا بنگه‌هی ساخله‌می دگه‌ل خانیی نوژداری ل به‌رده‌ره‌ش

پروژێ ئه‌نجامدانی ل به‌رده‌ره‌ش
گوژمه بديناری: (1.183.556.345).
لايی ته‌مويلکرنی: (پاريزگه‌ها دهوکی/ گه‌شه‌پيدانا هه‌ريما).
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (330).

مێژووا دیماهیێ: 
01/05/2008
مێژووا دەستپێکرنێ : 
10/06/2007

ئاڤاکرنا بنگه‌هی ساخله‌می جوری(C)ل ئسماوه‌ ل قه‌زا به‌رده‌ره‌ش

پروژێ‌‌ ئه‌نجامدانی ل به‌رده‌ره‌ش
گوژمه: (185.497 $).
لايی ته‌مويلکرنی: (ريکخراوا PWJ).
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (240).
ناڤی کومپانيی يان قونته‌رچی: (کومپانيا دوسکی).

مێژووا دیماهیێ: 
31/07/2008
مێژووا دەستپێکرنێ : 
06/12/2007

ئاڤاکرنا بنگه‌هی ساخله‌می جوری(C)ل کومه‌لگه‌ها (بریفکا) ل ناوچا کانی ماسی

پروژێ ‌ ئه‌نجامدانی ل ئاميديی
گوژمه: (187.367 $).
لايی ته‌مويلکرنی: (ريکخراوا PWJ).
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (240).
ناڤی کومپانيی يان قونته‌رچی: (کومپانيا ڤه‌هيل).
ريژا ئه‌نجامدانی: (100%).

مێژووا دیماهیێ: 
31/07/2008
مێژووا دەستپێکرنێ : 
12/12/2007

ئاڤاکرنا بنگه‌هی ساخله‌می جوری(C)ل کومه‌لگه‌ها (لیڤو) ل قه‌زا زاخو


پروژێ ‌ ئه‌نجامدانی ل زاخو
گوژمه: (184.912 $).
لايی ته‌مويلکرنی: (ريکخراوا PWJ).
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (240).

مێژووا دیماهیێ: 
31/07/2008
مێژووا دەستپێکرنێ : 
12/12/2007

ئاڤاکرنا بنگه‌هی ساخله‌می جوری(C)ل ئیتوت ل پاریزگه‌ها دهوکی

پروژێ ‌ ئه‌نجامدانی ل دهوکی
گوژمه: (177.990 $).
لايی ته‌مويلکرنی: (ريکخراوا PWJ).
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (240).
ناڤی کومپانيی يان قونته‌رچی: (کومپانيا سادان).
ريژا ئه‌نجامدانی: (100%).

مێژووا دیماهیێ: 
31/07/2008
مێژووا دەستپێکرنێ : 
16/12/2007

به‌رفره‌هکرنا بنگه‌هي ساخله‌می کورێ گاڤانا

پروژێ‌ ئه‌نجامدانی ل دهوکی
گوژمه: (41.000$).
لايی ته‌مويلکرنی: (ريکخراوا قنديل).
ماوی پروژه‌ی ب روژ: (90).
ناڤی کومپانيی يان قونته‌رچی: (کومپانيا محمد).
ريژا ئه‌نجامدانی (100%).

مێژووا دیماهیێ: 
19/11/2008
مێژووا دەستپێکرنێ : 
19/08/2008

ئاڤاکرنا به‌شی ژاره‌سه‌رکرنا سروشتی ل ئاميديی

پروژه‌ ژيرئه‌نجامدانی ناڤی پروژه‌ی (ئاڤاکرنا به‌شی ژاره‌سه‌رکرنا سروشتی ل ئاميديی). چه‌ (ئاميديی). گوژمه (87.595$). لايی ته‌مويلکرنی (ريکخراوا ACDI-VOCA). ماوی پروژه‌ی ب روژ (54).
مێژووا دیماهیێ: 
10/06/2008
مێژووا دەستپێکرنێ : 
10/06/2008